بنزین برج تقطیر اتمسفریک

اصلاح بنزین خام یا بنزین استریت ران و یا بنزین تقطیر اتمسفریک به برشهای جدا شده از نفت خام و یا سایر خوراکهای پالایشگاهی مانند میعانات گازی با تعداد 4 تا 12 کربن گفته میشود که مستقیما خروجی برجهای تقطیر یا تفکیک پالایشگاه بوده و هنوز هیچگونه عملیات کراکینگ (شکست)، پلیمریزاسیون، الکالیزاسیون، ریفورمیت، ویسبریکر روی آن صورت نگرفته است.
بنزین استریت ران که معمولا در پالایشگاه نفت خام از آن به عنوان نفتا نام برده میشود به صورت معمول دارای عدد اکتان پایینی میباشد و اغلب پس از انجام تعدادی واکنشهای شیمیایی مانند کراکینگ در واحدهای NHT باید از اکتان افزا برای بالابردن عدد اکتان آن و تعدادی کمیکال دیگر برای رسیدن به حد مورد قبول مشخصات شیمیایی و فیزیکی آن استفاده کرد. البته معمولا تا کمتر از 20% این نوع بنزین به صورت خالص به خروجی بخش NHT اضافه میگردد که بستگی به فرآیند و یا مشتری آن دارد. با این حال، قبل از ورود نفتا (بنزین خام) به واحدهای ایزومریزاسیون و ریفورمینگ، نفتا باید به نفتای سبک و سنگین تقسیم شود. البته نفتا مستقیما می تواند به عنوان خوراک (ماده اولیه) واحدهای Steam-Crackers برای تولید الفین نیز استفاده شود.