پالایشگاه های هایدروسکیمینگ

پالایشگاه های هایدروسکیمینگ

پالایشگاه های هایدروسکیمینگ

یکی از ساده‌ترین و متداول‌ترین انواع پالایشگاه موادنفتی هایدروسکیمینگ (Hydroskimming) است که در صنعت پالایش نفت مورد استفاده قرار می گیرد و هنوزهم بخش عمده‌ای از واحدهای پالایشی بویژه در کشورهای در حال توسعه را شامل میشود. پالایشگاه هایدروسکیمینگ شامل واحدهای تقطیر اتمسفری، ریفورمینگ نفتا و واحدهای تصفیه‌ای لازم میباشد. از این رو یک پالایشگاه هایدروسکیمینگ پیچیده تر از پالایشگاه Topping بنزین تولید می کند (که خوراک نفتی راصرفا با تقطیر در برجهای تقطیر اتمسفریک به فرآورده های هیدروکربنی تبدیل میکند). اضافه کردن واحد ریفورمر کاتالیستی به پالایشگاه هایدروسکیمینگ توانایی میبخشد تا اصطلاحا بنزین اکتان بالاتری تولید کند.

بنابراین بیشتر پالایشگاه‌ها واحدهای تقطیر خلاء و نیز شکست کاتالیزوری را با واحد تقطیر اتمسفریک ترکیب می کنند که با کاهش درصد هیدروکربنهای سنگین و تبدیل آن به برشهای سبکتر و میان‌تقطیری، سطح پیچیدگی بیشتری به پالایشگاه میبخشند.

شکست کاتالیستی ، کک‌سازی و سایر واحدهای تبدیل به واحدهای پردازش ثانویه معروف است. شاخص پیچیدگی نلسون؛ نسبت ظرفیت واحد تبدیل ثانویه نسبت به تقطیر اولیه را مشخص می کند. شاخص پیچیدگی نلسون به طور معمول از حدود 2 برای پالایشگاه های هایدروسکیمینگ و حدود 5 مورد برای پالایشگاه های کراکینگ کاتالیستی و بیش از 9 برای پالایشگاه های ککینگ متفاوت است.