طراحی و مهندسی

طی دهه های گذشته دانش و توانایی مهندسان ایرانی در زمینه مطالعه، طراحی و اجرای دیسیپلین های مختلف مهندسی مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی رشد چشمگیر و قابل توجه ای داشته است. گروه انرجیز با تکیه بر توانایی مهندسان ایرانی و نیز مشاوره و ارتباط نزدیک با مهندسین شاغل در شرکتهای معتبر جهانی که شهره آفاق در این صنعت هستند، آماده کمک و خدمت رسانی به شرکتهای پتروپالایشی فعال و نیز درحال ساخت کشورمان میباشد. ما با درنظرگرفتن بهینه سازی فرآیندها، هزینه ها و تولید و نیز با محوریت توسعه و تولید پایدار، آماده ایم تا تمام توان و تلاش خود را برای برآورده کردن نیازهای مشتریانمان انجام دهیم. اهم خدمات مهندسی قابل ارائه به مشتریان توسط گروه انرجیز شامل موارد زیر می شود:

• شبیه سازی فرآیندها
• شبیه سازی بهره برداری و عملیاتهای مربوطه
• مطالعات CFD
• مطالعات امکان سنجی
• مهندسی پایه
• مهندسی تفصیلی
• خدمات مهندسی و طراحی ادوات و تجهیزات
• خدمات طراحی، نقشه کشی 2D/3D