سیستم کنترل PLC پالایشگاه بغداد

سیستم کنترل PLC پالایشگاه بغداد

در سال 1397 این شرکت موفق به تحویل و راه اندازی سیستم کنترل PLC زیمنس برای پروژه توسعه مخازن پالایشگاه دولتی الدوره بغداد (عراق) گردید که موفق شد این پروژه را به شکل و ماهیت موفقی تحویل و راه اندازی نماید.